Music Across Texas | San Antonio

April   28-28   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 4 5
May   6- 6   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 5 5
May   12-12   2023
Performance Site Type Open Taken
Zaragoza Theater Mixed 6 6
May   19-20   2023
Performance Site Type Open Taken
Lone Star Lil's Amphitheater Mixed 11 5